Wat is mindfulness
 
Van doen naar zijn.
Mindfulness houdt in dat je je aandacht doelbewust richt op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. Je staat opener en bewuster in het leven.
 
Mindfulness staat voor gerichte aandacht. Je blijft bewust met je aandacht ergens bij of verplaatst je aandacht op een bewuste manier.
 
Vaak worden we in beslag genomen door herinneringen, dagdromen en fantasieën, of maken we plannen voor de toekomst. We zijn vaak met onze gedachten ergens anders, waardoor we niet werkelijk in ons eigen leven aanwezig zijn. Ons handelen gebeurt ondertussen vanuit de automatische piloot en komt voort uit onbewuste patronen en gewoontes.
Stil staan bij wat er op dit moment gebeurt klinkt eenvoudiger dan het is.
 
Niet-oordelen is mogelijk nog moeilijker. Onbewust plakken we razendsnel een etiket op een waarneming of gebeurtenis: iets is prettig of onprettig, goed of slecht, mooi of lelijk. Vanuit dat oordeel hebben we vaak slechts nog oog voor wat ons oordeel bevestigt.
 
Het leren om niet te oordelen maakt acceptatie gemakkelijker. Zoals acceptatie van vervelende of stressvolle zaken die we niet of niet meteen kunnen veranderen. Het niet beoordelen van je ervaringen geeft ruimte om nieuwe dingen te ervaren, om te leren genieten van kleine dingen in het leven.
 
Mindfulness leert je om de ervaring van dit moment toe te laten. Je wordt je bewust van je gedachten en gevoelens bij die ervaring en accepteert deze zoals ze zijn. Doordat je niet meer vanuit je automatismen reageert op een situatie, ontstaat er vervolgens ruimte om bewuster een keuze te maken. Je neemt je leven als het ware weer meer in eigen hand.
Acceptatie wil dus niet zeggen dat je niets mag veranderen. Acceptatie kan een eerste stap zijn naar het oplossen van een probleem. Alleen indien het niet (direct) kan worden opgelost, kan je het maar beter accepteren. Een bekend gebed, die wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, illustreert dit mooi:
 
Geef me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en de wijsheid om het verschil te kennen.
 
 
In de 8-weekse mindfulness training wordt deze manier van zijn systematisch beoefend, waardoor er een basis kan ontstaan die uitnodigt tot meer bewust en wakker in je leven staan.